INFOUSLUGE

INFORMATIČKE USLUGE

SVE U VEZI INFORMATIKE - Instalacija operativnih sistema - Instalacija i konfiguracija računarskih mreža

Izrada web sajtova - Izrada programa (PL/SQL, Orace baza podataka) - Cloud sistemi - Konsalting

UGOVORNO ODRŽAVANJE IT SISTEMA